XXIII. Medzinárodný interdisciplinárny
lekársky kongres naturálnej medicíny na tému Veda, medicína a spiritualita

Live online 19. – 20. 3. 2022


so satelitným sympóziom

Komplexný multiprofesionálny prístup
k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód

Free Live online 18. 3. 2022


Online simultánne  tlmočenie do anglického, ruského a slovenského jazyka.

Uzávierka prihlášok účastníkov je 17. marca 2022.