O podujatí

Náplňou sympózia je multiplikačná konferencia v rámci vzdelávacieho projektu Erasmus + Strategické partnerstvá pre inovácie 2020-1-SK01-KA202-078222 viac…

Termín

18. 3. 2022 Free Live Online

Obsahom satelitného sympózia je

  • Prezentácia obsahu kompendia „Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód“ jeho autormi.
  • Kompendium je zamerané na menej frekventované metódy s akcentom na akupunktúru, vrátane matematickej analýzy jej prameňov, rehabilitáciu neurotechnológie, zvukovú terapiu a bunkový jazyk.

Kompendium je úvodom do problematiky možnosti multidisciplinárnej spolupráce v komplexnej zdravotnej starostlivosti.

Komu je určené

  • Primárne lekárom, fyzioterapeutom, zdravotníckym pracovníkom, neurotechnológom, fyzikom, bioinformatikom,
  • ale aj biológom, psychológom, liečebným pedagógom, matematikom, filozofom a všetkým odborníkom s potenciálom participovať na multiprofesionálnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľ podujatia: 

  • informovanie odbornej verejnosti o efektívnych metódach prevencie, diagnostiky, terapie a výskumu disciplín, metód a technológií, ktoré nie sú tak frekventované v praxi, ale majú významný preventívny, diagnostický, terapeutický a výskumný potenciál.

Vstup na satelitné sympózium je po registrácii voľný | simultánny preklad angličtina / ruština / slovenčina.
Zaregistrovaný účastník má kompendium betaverzie v elektronickej forme zdarma.

Program Sympózia

Piatok, 18. 3. 2022, použité časové pásmo je SEČ (UTC +1)

Otvorenie podujatia a úvodné slovo
12:00 – 12:10

Informácia o projekte Erasmus+
12:10 – 12:25

Akupunktúra, veda a medicína

MUDr. Gustáv Solár, PhD., Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, spol. s r. o., Šamorín, Slovenská republika
(informácia o prednášajúcom)

12:25 – 13:00

Fyzikálne pojmy dôležité pre akupunktúru

Solár, Juraj, Ing., Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, spol. s r. o., Šamorín, Slovenská republika
(informácia o prednášajúcom)

13:00 – 13:15

Použitie modifikovaného Korngold-Beinfieldovej dotazníka v akupunktúre

Solárová, Zlatica, PaedDr., PhD., Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, spol. s r. o., Šamorín, Slovenská republika
(informácia o prednášajúcom)

13:15 – 13:30

Diskusia
13:30 – 13:50

Prestávka
13:50 – 14:10

Genetické kódovanie, hudobná harmónia, stochastická rezonancia a staroveká čínska kniha I-ťing

Petuchov, Sergej Valentinovič, prof. Ing., Dr.Sc, Laboratórium výskumu biomechanických systémov vo Strojníckom ústave Ruskej akadémie vied; „Centrum interdisciplinárnych výskumov hudobnej tvorivosti“ Moskovského štátneho konzervatória P. I. Čajkovského; Moskva, Ruská federácia
(informácia o prednášajúcom)

14:10 – 14:35

Diskusia
14:35 – 14:50

Neurotechnológie a optimalizácia činnosti mozgu

Koťátko, Daneš, Ing., Dynamické obchodní služby, spol. s r. o. Praha, Česká republika
(informácia o prednášajúcom)

14:50 – 15:15

Diskusia
15:15 – 15:30

Prestávka
15:30 – 15:50

Zvuká medicína pre mainstreamovú medicínu

Reid, John Stuart, Ing., Sonic Age, Ltd. Keswick, Spojené kráľovstvo
(informácia o prednášajúcom)

15:50 – 16:15

Diskusia
16:15 – 16:30

Liečebná rehabilitácia a menej frekventované liečebné metódy

Hornáček, Karol, doc. MUDr., PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
(informácia o prednášajúcom)

16:30 – 16:55

Diskusia
16:55 – 17:10

Prestávka
17:10 – 17:30

Planckova distribučná rovnica a teória jazyka buniek: Nové metódy na štúdium a precvičovanie vedy o akupunktúre

Ji, Sungchul, doc., PhDr., Farmaceutická fakulta Rutgerskej Univerzity, Piscataway, New Brunswick, Spojené štáty americké
(informácia o prednášajúcom)

17:30 – 17:55

Diskusia
17:55 – 18:10

Multiprofesionálna tímová spolupráca a vzdelávanie v zdravotníctve

Kotrbová, Kvetoslava, PhDr., PhD., MPH, Prvá klinika akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára, spol. s r. o., Šamorín, Slovenská republika
(informácia o prednášajúcom)

18:10 – 18:25

Diskusia
18:25 – 18:40

Záver satelitného podujatia
18:40