Registračný formulár prednášajúceho

  1. Emailová adresa (povinné)

  2. Meno a priezvisko (povinné)

  3. Tituly pred menom

  4. Tituly za menom

  5. Zdravotnícke povolanie (výber – povinné)

     ak iné zdravotnícke povolanie, uveďte aké

  6. Žiadam o vydanie potvrdenia z účasti na vzdelávacej aktivite (výber – povinné)

  7. Registračné číslo v komore na účely vydania certifikátu (alfanumerické – najviac 10 miestne)
  Ak nemáte registračné číslo, vpíšte prosím „1111“

  8. Špecifikácia príslušnej komory – názov, adresa

  9. Vysielajúca organizácia/zamestnávateľ – presný názov organizácie (povinné)

  10. Adresa vysielajúcej organizácie – ulica, číslo domu, mesto (povinné)

  11. Vysielajúca krajina (povinné)

  12. Názov príspevku (povinné)

  13. Mená a priezviská všetkých autorov, aj s titulmi (povinné)

  14. Abstrakt príspevku (v rozsahu do 150 slov) a kľúčové slová (povinné)

  15. Mám záujem o účasť na:

  ..........................
  Po odoslaní vyplneného formulára dostanete potvrdenie o Vašej registrácii na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v úvode.
  Tešíme sa na Vašu účasť!
  Tím organizátorov
  ..........................

  Ochrana pred SPAMom – prepíšte text do políčka captcha

  Vaša správa pre nás (otázky, správy, komentáre…)

  Súhlasím, aby vyplnené údaje boli spracované pre účely Kongresu naturálnej medicíny 2022 Prvou klinikou akupunktúry a naturálnej medicíny G. Solára s.r.o.